PRIVATLIV OG POLITIK FOR SALON-MANAGER


Denne fortrolighedserklæring for Salon Manger ApS ("Salon Manager", "vi", "os" eller "vores") beskriver, hvordan og hvorfor vi kan indsamle, gemme, bruge og/eller dele ("behandle") dine oplysninger, når du bruger vores tjenester ('Tjenester'), såsom når::

 • Besøg vores websted på https://www.salon-manager.dk/ eller ethvert af vores websteder, der linker til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger
 • Download og brug vores mobilapplikation (salon-manager), enhver anden af vores applikationer, der linker til denne fortrolighedserklæring
 • Interagere med os på andre relaterede måder, herunder salg, marketing eller begivenheder

1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?
Vi indsamler personlige oplysninger, som du frivilligt giver os, når du registrerer dig på tjenesterne, udtrykker interesse i at få oplysninger om os eller vores produkter og tjenester, når du deltager i aktiviteter på tjenesterne eller på anden måde, når du kontakter os.

Personlige oplysninger, der leveres af dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, ahænger af konteksten af dine interaktioner med os og tjenesterne, de valg, du foretager, og de produkter og funktioner, du bruger. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan omfatte følgende:

 • Navn
 • Telefonnumre
 • E-mail-adresser
 • Postadresse
 • Brugernavne
 • Adgangskoder
 • Kontakt præferencer
 • Kontakt- eller godkendelsesdata
 • Faktureringsadresser

Følsomme oplysninger. Vi behandler ikke følsomme oplysninger.
Betalingsoplysninger. Vi indsamler ingen betalingsdata
Applikationsdata. Alle personlige oplysninger, som du giver os, skal være sande, fuldstændige og nøjagtige, og du skal underrette os om eventuelle ændringer i sådanne personlige oplysninger.

2. HVORDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer dine personlige oplysninger af forskellige årsager, ahængigt af hvordan du interagerer uden tjenester, herunder:

 • For at le†e kontoopre†else og godkendelse og på anden måde administrere brugerkonti. Vi kan behandle dine oplysninger, så du kan oprette og logge ind på din konto samt holde din konto i funktionsdygtig stand.
 • For at svare på bruger forespørgsler, support til brugere. Vi kan behandle dine oplysninger for at svare på dine forespørgsler og løse eventuelle problemer, du måtte have med den ønskede tjeneste.
 • For at sende administrative oplysninger til dig. Vi kan behandle dine oplysninger for at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, ændringer i vores vilkår og politikker og andre lignende oplysninger.
 • For at sende dig markedsførings- og salgsfremmende kommunikation.Vi kan behandle de personlige oplysninger, du sender til os til vores markedsføringsformål, hvis dette er i overensstemmelse med dine markedsførings præferencer. Du kan til enhver tid fravælge vores markedsførings-e-mails.

3. HVILKET RETSGRUNDLAG ER VI AFHÆNGIGE AF FOR AT BEHANDLE DINE OPLYSNINGER?
Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) kræver, at vi forklarer de gyldige retsgrundlag, vi er ahængige af for at behandle dine personlige oplysninger. Som sådan kan vi stole på følgende retsgrundlag for at behandle dine personlige oplysninger:

 • Samtykke.Vi kan behandle dine oplysninger, hvis du har givet os tilladelse (dvs. samtykke) til at bruge dine personlige oplysninger til et bestemt formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
 • Udførelse af en kontrakt.Vi kan behandle dine oplysninger, når vi mener, at det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, herunder at levere vores tjenester eller på din anmodning, inden vi indgår en kontrakt med dig.

4. BRUGER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?
Vi kan bruge cookies og lignende sporingsteknologier til at få adgang til eller gemme oplysninger. Specifikke oplysninger om, hvordan vi bruger sådanne teknologier, og hvordan du kan afvise visse cookies, er angivet i vores cookie-meddelelse.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt af læg. Intet formål I denne meddelelse kræver, at vi opbevarer dine personlige oplysninger i længere tid end den periode, hvor brugerne har en konto hos os.

Når vi ikke har noget løbende legitimt forretningsbehov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere sådanne oplysninger, eller hvis dette ikke er muligt, gemmer vi dine oplysninger sikkert og isolerer dem fra yderligere behandling, indtil sletning er mulig.

6. HVORDAN OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER SIKKERT?
Vi har implementeret passende og rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte sikkerheden for alle personlige oplysninger, vi behandler.

7. HVAD ER DINE RETTIGHEDER TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER?
For at skabe gennemsigtighed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig informere dig om dine rettigheder.

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger fra os om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der kan være, samt oplysninger om, hvor oplysningerne stammer fra.

Vi vil overveje og handle på enhver anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Træk dit samtykke tilbage. Hvis du har givet dit samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til, at trække dit samtykke tilbage ved, at kontakte os.

Fravalg af markedsførings- og salgsfremmende kommunikation:Du kan til enhver tid afmelde vores salgsfremmende meddelelser og e-mail ved at kontakte os.

8. OPDATERER VI DETTE SKRIV?
Vi kan opdatere meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Den opdaterede version vil blive angivet med en opdateret revideret dato, og den opdaterede version vil træde i kraG, så snart det er muligt.

9. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette skriv, kan du sende os en e-mail påsupport@salon-manager.com

10. HVORDAN KAN DU GENNEMGÅ, OPDATERE ELLER SLETTE DE DATA, VI INDSAMLER FRA DIG?
Du har ret til at anmode salon ejeren om, at slette din konto. I visse tilfælde har du ret til, at få alle eller nogle af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har noget andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller for at juridiske krav kan etableres, hævdes eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger. Hvis du kontakter support@salon-manager.com med en anmodning om sletning. Salon-Managers datapolitik dateret